fbpx

TỔNG QUAN CÔNG TY

ReadySpace tập trung vào việc cung cấp Dịch vụ Đám mây cho các doanh nghiệp có nhu cầu về Hiệu suất, Tuân thủ và Kết nối trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.

Lịch sử

ReadySpace tập trung vào việc cung cấp Dịch vụ Đám mây cho các doanh nghiệp có nhu cầu về Hiệu suất, Tuân thủ và Kết nối trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.

Được thành lập vào năm 2003, ReadySpace là một công ty của Singapore được thành lập bởi các quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Singapore, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ đã tìm ra hướng đi của mình trong việc xây dựng một công ty phục vụ cộng đồng thông qua CNTT. ReadySpace từ đó ra đời.

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi được tạo ra chủ yếu phục vụ các công ty và doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp của họ. Trong thị trường rối loạn ngày nay, các công ty cần phải đổi mới và đồng thời duy trì chi phí của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi có một danh sách các dịch vụ được phát triển để đảm bảo rằng mục tiêu cuối cùng đạt được cho các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Ngoài ra, nhân viên sử dụng chúng sẽ thấy việc tự triển khai và thực hiện rất dễ dàng, hoặc có thể được hướng dẫn thông qua bộ dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi muốn cùng bạn phát triển kinh doanh – không chỉ là một tuyên bố sáo rỗng.

Ngày nay, ReadySpace phục vụ hơn 10.000 doanh nghiệp và người dùng trên khắp Châu Á Thái Bình Dương và tiếp tục tiến vào các thị trường Châu Á Thái Bình Dương như Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và Philippines.

Vào năm 2013, các hoạt động tại Hoa Kỳ đã được bắt đầu để phục vụ cho các doanh nghiệp châu Á có lợi ích của Hoa Kỳ, cũng như cho các doanh nghiệp Mỹ đang mở rộng sang châu Á.

Tầm nhìn . Sứ mệnh . Giá trị

Tầm nhìn

Giúp mọi doanh nghiệp trên toàn cầu nâng cao hoạt động của họ thông qua chúng tôi theo cách này hay cách khác.

Sứ mệnh

Đẩy nhanh tốc độ phát triển và mở rộng doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ đám mây.

Giá trị

Chính trực, Làm việc nhóm, Đam mê, Dịch vụ xuất sắc.

Bạn có câu hỏi muốn được giải đáp ngay?

Hãy hỏi chúng tôi về bất cứ điều gì bạn muốn. Chúng tôi sẽ luôn cố hết sức để giải đáp cho bạn
hãy trò chuyện với chúng tôi!